Gelişme

Mesleki yardımlaşmada gelişmeler

1972 yılından önceki zamanlara ait talepler

1972 yılından önce İsviçre’de iş süresinin bitiminde, mesleki yardımlaşmadan doğan talepler, ilke olarak çalışma sözleşmesinin bitiminde en son alınan ücretle birlikte ödenirdi. Bu sebeple, 1972’den önce kesin olarak feshedilmiş iş ilişkileri için herhangi bir alacağın tespit edilmesi artık mümkün değildir. Bu tür başvurular olumsuz olarak cevaplandırılmak zorundadır. Fakat sigortalı kişinin alacağı olduğunu ispat etmesi durumunda bu düzenlemenin dışına çıkılabilir.

1972 yılından sonraki zamanlara ait talepler

1972’den itibaren İsviçre İş Hukuku, iş yerinden ayrılma durumunda mesleki dayanışma ve özellikle dayanışma kurumlarının yükümlülüklerine ilişkin ilk hükümleri içermeye başlamıştır. Böylece, iş yerini değiştirme durumunda, mesleki dayanışmadaki alacakların hesaplanması ve kullanılmasına ilişkin açık hükümler düzenlenmiştir. Fakat bir sigorta işleminin yürütülmesi, işveren için daha önceden olduğu gibi isteğe bağlı kalmıştır.

Zorunluluğun 1985’te Yürürlüğe Girmesi

Mesleki Yardımlaşmaya dair yasal sigorta yükümlülüğü İsviçre’de 1 Ocak 1985’ten beri yürürlüktedir. 1985’ten önce ise, açık ekonomik dallarda, kollektif sözleşmeler aracılığıyla meslek yardımlaşma işlemi yürütülüyordu. Farklı işverenler de, işçiler için 1985 öncesinde, mesleki yardımlaşma dahilinde bir çözüm uygulamaya koymuşlardı.