Hangi kişiler sigortalıdır?

 Hangi kişiler mesleki yardımlaşmada sigortalıdır?

1985 yılından beri yürürlükte olan zorunlu mesleki yardımlaşma düzenlemesi içinde, yıllık CHF 21.330.- (Tespit 01.01.2019) veya daha fazla gelir elde eden işçiler 25. yaşından itibaren sigortalanmalıdır.

Bu sınır yıllar geçtikçe sürekli bir şekilde yükseltilmiştir. Sınır değeri 1985 yılında sadece CHF 16.560.- ve 2003 yılında CHF 25.320.- tutarındadır. 2005 yılında, CHF 25.800.- giriş basamağından eski düzenlemeye göre CHF 19.350.- bir düşüş gerçekleşecektir.

İstisnai durumlar

 

Sigorta yükümlülüğünde istisnai durumlar mümkündür. Bu durum esas itibariyle, bir iş yerinde üç aydan daha kısa süre çalışan kişileri kapsar veya çalışma İsviçre’de uzun müddet devam etmişse ve ilgili kişi yurtdışında eşdeğer biçimde sigortalı ise geçerli olur.